Materská škola - Kohútik

Materská škola
Šmidkeho 12
Trenčín
911 08
032/65 245 11

ms.smidkeho@trencin.sk

Naši sponzori:

www.magnety.sk

Materská škola - Kohútik


Naša materská škola sa nachádza na sídlisku Juh v Trenčíne a medzi obyvateľmi sídliska je známejšia ako „Kohútikova.“ Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov ako aj pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Naša MŠ má šesť tried, nachádza sa v troch rovnocenných pavilónoch. V troch pavilónoch „A, B a C“ sa nachádzajú triedy spolu so šatňami. Kuchyňa, práčovňa, jedáleň a riaditeľňa sa nachádzajú v pavilóne „D“.
 

Čo ponúkame:

  • pekne, vkusne a esteticky zariadený interiér MŠ - denne pestrú činnosť v súlade so školským vzdelávacím programom
  • pravidelný pobyt vonku
  • individuálnu prácu s deťmi
  • prácu spočítačom, nové a moderné didaktické pomôcky a hračky
  • rôzne slávnosti, akcie, aktivity pre deti aj rodičov
  • Profesionálny prístup pedagógov
  • Úzku spoluprácu s rodinou
  • Zážitkové učenie
  • Spoluprácu so základnou školou, s miestnou knižnicou
  • Podmienky pre všestranný harmonický rozvoj detí

Novinky

Venujte nám svoje 2% z dane
VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA MŠ ŠMIDKEHO.doc (19456) Tlačivo.pdf (213441) Postup krokov na poukázaní 2 percent.docx (12910) Časové lehoty.docx (12075)
Zápis - zmena zápisu do MŠ
Pozor zmena zápisov do MŠ.doc (22,5 kB) 
Nový školský poriadok 20015 - 2016
Školský poriadok 2015 - 2016 (1).pdf (902,8 kB)
Termíny prázdnin v školskom roku 2015/2016
Termíny prázdniny šk. rok 2015-2016.pdf (261,8 kB)  
Nástup dieťaťa do materskej školy
Deti nastupujú v školskom roku 2014/2015 prvýkrát do materskej školy dňa 2.9. 2015 , nakoľko 1.9. 2015 je štátny sviatok, Deň Ústavy Slovenskej republiky. V prípade, že dieťa nenastúpi do materskej...
Dôležité informácie pre rodičov (Pri nástupe dieťaťa do materskej školy)
    Pri nástupe dieťaťa do materskej školy je rodič povinný priniesť:     1. Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa  - nutné priniesť najneskôr do 3 pracovných dní...
Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do materskej školy postupuje riaditeľ MŠ podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. 1. Zápis do...
Správa o výchove a vzdelávaní za rok 2014/2015
Správa o výchove a vzdelávaní, o jej výsledkoch a podmienkach v preprimárnom vzdelávaní v školskom roku 2013/2014 Správa je vypracovaná v zmysle: 1. Vyhlášky Ministerstva...
1 | 2 | 3 >>