Materská škola - Kohútik

Materská škola
K. Šmidkeho 12
Trenčín
911 08
032/65 245 11

ms.smidkeho@trencin.sk

Naši sponzori:

www.magnety.sk

Materská škola - Kohútik


Naša materská škola sa nachádza na sídlisku Juh v Trenčíne a medzi obyvateľmi sídliska je známejšia ako „Kohútikova.“ Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov ako aj pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Naša MŠ má šesť tried, nachádza sa v troch rovnocenných pavilónoch. V troch pavilónoch „A, B a C“ sa nachádzajú triedy spolu so šatňami. Kuchyňa, práčovňa, jedáleň a riaditeľňa sa nachádzajú v pavilóne „D“.
 

Čo ponúkame:

  • pekne, vkusne a esteticky zariadený interiér MŠ - denne pestrú činnosť v súlade so školským vzdelávacím programom
  • pravidelný pobyt vonku
  • individuálnu prácu s deťmi
  • prácu spočítačom, nové a moderné didaktické pomôcky a hračky
  • rôzne slávnosti, akcie, aktivity pre deti aj rodičov
  • Profesionálny prístup pedagógov
  • Úzku spoluprácu s rodinou
  • Zážitkové učenie
  • Spoluprácu so základnou školou, s miestnou knižnicou
  • Podmienky pre všestranný harmonický rozvoj detí

Novinky

Darujte nám 2% z vašich daní
Vážení rodičia, aj v tomto roku môžete venovať 2 % zo zaplatenej dane pre občianske združenie pri Materskej škole Šmidkeho 12. Všetky prostriedky použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej...
Zápis detí do materskej školy na šk.r. 2014/2015
Školské zariadenia m.r.o. Trenčín, v zmysle § 3 ods.2 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z., oznamujú rodičom, že...
Správa o výchove a vzdelávaní 2012/2013
Milí rodičia prinášame Vám Správu o výchove a vzdelávaní za školský rok 2012/2013. Ak ste zvedaví na to, ako sa darilo vašej-našej "Kohútikovej škôlke" v uplynulom škoskom roku, kliknite na...
Pohybová príprava pre deti MŠ
Pohybová príprava je základom pre akýkoľvek šport. Tak nechajte svoje deti vyniknúť pred nástupom do ZŠ. Deti počas prípravy absolvujú základy gymnastiky, atletiky, pohybových a loptových hier....
Začíname navštevovať materskú školu
Dovoľujem si dať Vám do pozornosti tento informačný list. Jeho úlohou je pomôcť Vám, ale aj nám a samozrejme predovšetkým však nášmu novému škôlkárovi, Vášmu dieťaťu. Obvykle je ťažké nájsť...
Náš škôlkarsky dvor je o niečo farebnejší
Stačí trošku fantázie, farieb a šikovné ruky a o niečo krajší môže byť napríklad aj náš škôlkarsky dvor. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to aby sme spoločnými silami skrášlili okolie našej...
1 | 2 | 3 >>